Onze oplossing

Operationeel schema

plc-schema-NL
plc-transmission-nl

AANZIENLIJKE ECONOMISCHE WINST

De voornaamste oorzaak van defecten, zowel op het niveau van machineonderdelen alsook tijdens een break down, hangt nauw samen met een gebrekkige smering en het niet tijdig kunnen uitvoeren van een controle van de smering.

Deze tekortkomingen brengen uiteraard extra kosten met zich mee, die een rechtstreekse weerslag hebben op de productiekosten.

De grootste troef van het Powerlube Lube Control System is bijgevolg het aanzienlijke financiële voordeel voor de onderneming die het gebruikt.

U hoeft niet langer een grote personeelsbezetting te voorzien voor de fysieke controle van de gesmeerde elementen van uw installaties, gezien alle gegevens gecentraliseerd worden en in real time worden doorgegeven via waarschuwingen die fungeren als storingsindicatoren.

plc-solution-gain-economique
plc-solution-securite-personnel

DE VEILIGHEID VAN UW PERSONEEL ONZE PRIORITEIT

Dankzij zijn boomstructuur en zijn ontwerp, zorgt het PLC Lube Control System voor een aanzienlijke verbetering van de interventieomstandigheden van uw onderhoudspersoneel.

Het gevaar van menselijke interventies op machines in bedrijf behoeft nauwelijks betoog.

Het spreekt voor zich dat het veiligheidsbudget van een onderneming en de aan de exploitatie verbonden ongevallen een zware financiële last kunnen betekenen.

EENVOUD IN DIENST VAN DE TOEKOMST

Hun industriële ervaring op vlak van smering, heeft de ontwerpers van het product ertoe aangezet een eenvoudig en efficiënt concept te creëren.

Eenvoudig te installeren, eenvoudig te gebruiken, eenvoudig aan te leren.
De installatie gaat snel en is onderworpen aan zeer weinig voorwaarden.
Het bereik van de overdracht van de gegevens naar het beheerprogramma is zeer breed.

De gegevens worden doorgegeven in een taal die voor iedereen toegankelijk is, overal ter wereld (geïntegreerde smartphone technologie).

Een historiek die op elk moment kan worden geraadpleegd, ideaal om uw back-ups te voorzien.

Relevante waarschuwingen voor een optimale en permanente controle.

plc-solution-simplicite

VOORDELEN:

 • Eenvoudig systeem (PLUG & PLAY), gemakkelijke en snelle montage
 • Langdurige bescherming van de uitrusting
 • Past op alle smeerpunten van productiemachines
 • Lage druk ter hoogte van de te smeren punten want zeer dicht bij de smeerpunten
 • Power Lube Box recorder die de gegevens kan registeren van tot 100 Power Lube Sensor units
 • Bruikbare producten = vet & olie
 • Organisatie van de smering
 • Frequente en nauwkeurige controle van de smeervolumes
 • Realtime waarschuwing in geval van een storing
 • Verhoogde veiligheid voor het onderhoudspersoneel (want controle op afstand, zelfs bij machines in werking)
 • Optimaal rendement
 • Minder mechanische storingen, minder defecte machines, besparing op de onderhoudskosten

 

Betrouwbare controle van industriële smeringen

Address :

Rue de l’Epinette, 85
7712 Mouscron (Belgique)

Links:

Legal notice
Login admin

All rights reserved Power Lube Control ©Agence Comm-unique 2022